Necunoscutele persistă pentru minerit pe mare

CHICAGO – Pe măsură ce interesul comercial pentru extragerea metalelor și mineralelor de pe fundul mării se intensifică, oamenii de știință călcă pe apă în încercarea de a înțelege modul în care astfel de săpături ar putea altera viața marine.

În apele fertile din largul Namibiei, de exemplu, companiile miniere explorează potențialul de a extrage fosfat pentru îngrășământ. În septembrie 2013, guvernul namibian, care se mândrește cu pescuitul durabil din țara sa, a impus un moratoriu asupra unei astfel de exploatări miniere până când oamenii de știință știu dacă se poate face fără a deteriora stocurile de pește și habitatul.

În ciuda anilor de discuții despre minerit pe fundul mării, Bronwen Currie de la Centrul Național de Informare și Cercetare Marină din Namibia din Swakopmund a spus că nu există studii adecvate privind efectele cumulate, pe termen lung, ale acestei practici. „Nu în Namibia, nici oriunde în lume”, a spus Currie pe 16 februarie la reuniunea anuală a Asociației Americane pentru Progresul Științei.

Cercetătorii namibieni plănuiesc studii despre curenții de apă, sedimentele fundului mării și strategiile de restaurare.

Dar Namibia este doar o locație posibilă pentru extracția de minerale și metale pe mare. În afară de minerit de diamante, nu are loc nicio altă extracție pe fundul marin la scară largă în altă parte. Oamenii de știință de la întâlnire au cerut mai multe cercetări și eforturi internaționale coordonate înainte de a începe săpăturile.